Thursday, January 12, 2006

 

Tussen utopie en nachtmerrie: staatkundige vernieuwingen en rechtspleging en rechtshandhaving

UNA-Lezing: CuraƧao, 10 januari 2006
Door Piet Hein Donner, minister van Justitie van Nederland

De lezing: http://www.justitie.nl/pers/speeches/archief/archief_2006/UNAlezing.asp

Website van minister Donner: http://www.justitie.nl/organisatie/minister_donner/

We nemen hier alleen de verwijzing naar de lezing op want het is geen bijdrage die de minister zelfstandig bij MOD.POR heeft ingediend. We vinden deze lezing belangrijk omdat de minister wijst op de noodzaak van een gezamenlijk raamwerk waarbij de eilanden niet uiteen moeten vallen. Overigens bleek minister Donner in de wandelgangen na de lezing geen voorstander van de provincie-gedachte "omdat de situatie op de Antillen toch weer anders is dan die in Nederland". Om eenzelfde reden spreekt MOD.POR over de "provinsia outonomo" - wel een provincie van het koninkrijk maar met een eigen karakter.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?