Thursday, January 26, 2006

 

Stem toch maar niet op Stanley Brown en MOD.POR

PERSBERICHT

Stanley Brown en MOD.POR zijn voor mij door de mand gevallen. Eerst meende ik dat deze groep het steunen waard was, nu meen ik juist van niet. Ik dacht dat MOD.POR stond voor integriteit in het landsbestuur. Nu moet ik echter constateren dat zij bedrog accepteren en er ook niet voor terugdeinzen om het volk een rad voor de ogen te draaien. Stanley Brown en MOD.POR voldoen niet aan de meest essentiële voorwaarde van een democratie: betrouwbaarheid en respect voor de kiezer.

Brown liet een persbericht uitgaan met een “politiek urgentieplan voor 10 jaar ontwikkeling”. De Amigoe di Curaçao berichtte erover op 24 januari 2006 (pagina 2). Brown wil dat er zes miljard gulden geïnvesteerd wordt, d.w.z. 10 jaar lang 600 miljoen gulden per jaar, waarvan 85% door Nederland betaald wordt (zeg 500 miljoen per jaar) en 15% (zeg 100 miljoen gulden per jaar) door de Antillen zelf opgebracht wordt. Nederland zou bereid moeten zijn om dit te betalen omdat Nederland van 1999 tot 2003 al zulke bedragen uitgeeft om Antillianen in Nederland op te vangen.

Dit “plan” is lachwekkend. Stelt dat iemand aanbiedt om uw huis te kopen en zich bereid verklaart zelf 15% te betalen… Het “plan” is een uitnodiging aan Nederland om de grenzen met de Antillen helemaal maar te sluiten.

Dit bericht in de Amigoe was de eerste keer dat ik van dit “plan” hoorde. Mijn probleem is dan niet dat ik “gepasseerd” ben. Zoiets is niet relevant. Het probleem is een andere. Het probleem is een schending van het democratisch proces:

(1) De kiezers worden verkeerd geïnformeerd. Er wordt een poging gedaan om de kiezers voor te houden alsof dit een realistisch “plan” is. Het idee is: “Stem op MOD.POR, want er komt geld.”

(2) Een kandidaat van MOD.POR blijkt een onbetrouwbaar politicus. Het “plan” is namelijk ingestoken door Mel Simmons, die zich klaarblijkelijk willens en wetens niet heeft gehouden aan de afspraak tussen Stanley, mij en hem dat Mel en ik de financiële en sociaal-economische onderwerpen gezamenlijk zouden doen, welke afspraak Mel en ik onderling nog eens hebben herhaald. Simmons heeft aldus op een achterbakse wijze geopereerd. Een bijzonderheid is dat hij zichzelf op eigen initiatief naar de pers heeft gepresenteerd als “campagneleider”.

Ik heb deze constatering aan Brown en een vergadering van MOD.POR voorgelegd. Bij een groot deel van de vergadering bestond de bereidheid om een persbericht te doen uitgaan dat het “plan” via een misverstand in zijn huidige vorm verspreid was en dat het moet worden gezien als een “discussievoorstel” en iets “voor nadere studie”. Tevens vond een belangrijk deel van de vergadering dat Mel Simmons na de verkiezingen gevraagd moest worden om zich uit MOD.POR terug te trekken, en, als hij gekozen zou zijn, zijn zetel ter beschikking te stellen.

Dit is natuurlijk geen juiste conclusie. Brown en de zijnen willen de kiezers dan nog steeds voor de gek houden, namelijk door een onbetrouwbaar politicus verkiesbaar te houden, die vervolgens een electorale legitimatie kan krijgen en op grond daarvan aan zijn zetel kan vasthouden.

De enige juiste aanpak is de onbetrouwbaar gebleken politicus voorafgaand aan de verkiezingen 27 januari 2006 deze verklaring te laten tekenen:


Concept-verklaring
Januari 2006

Ik, Milhum (Mel) A.F. Simmons, geboren te Curaçao op 14 oktober 1945, en momenteel aldaar wonend aan de Asbestweg 60, verklaar bij deze dat ik onherroepelijk mijn kandidatuur voor de Staten van de Nederlandse Antillen, gesteld voor de verkiezingen van 27 januari 2006 en voorkomend op de kieslijst van Lijst 4 van MOD.POR met lijstaanvoerder Stanley C. Brown, intrek. Mijn naam blijft op de lijst vermeld en de stemmen die op mij worden uitgebracht zijn nog steeds te rekenen als een stem op Lijst 4 van MOD.POR. Wanneer de situatie zou ontstaan dat mij een zetel in de Staten zou worden aangeboden, bijvoorbeeld door het wegvallen van personen boven mij op de lijst, dan is deze verklaring aan de Voorzitter van de Staten aan te bieden opdat ook deze weet dat ik onherroepelijk afzie van een zetel in de Staten.

Getekend,

Milhum (Mel) A.F. Simmons


Het is heel eenvoudig. Vorige week deed Brown nog een persbericht uitgaan dat Emsley Tromp, de president van de Centrale Bank, beter kon vertrekken omdat hij heeft gedisfunctioneerd en de Antilliaanse samenleving grote schade heeft berokkend. Kiezers moeten kunnen verwachten dat Brown dezelfde meetlat hanteert ten aanzien van disfunctioneren in eigen kring.

Helaas. Brown en de vergadering van MOD.POR waren niet in staat deze conclusie te trekken. “We kunnen niet met Mel praten, want hij wordt vast boos en gaat misschien naar de pers. Wacht tot 27 januari om 2400 uur,” was het devies.

De ene rotte appel steekt de andere aan. Door de onbetrouwbaarheid van Simmons te accepteren tot na de verkiezingen worden Brown en MOD.POR zelf onbetrouwbaar. Ten behoeve van electoraal gewin zijn ze bereid de elementaire principes van het democratisch proces te schenden.

Het is een hopeloze situatie. Voor mij persoonlijk lijkt het het beste om de kiezers deze informatie te geven en te adviseren om niet op Brown en MOD.POR te stemmen. Vooralsnog laat ik het hierbij, is het niet nodig om in details te treden, en kan ik na de verkiezingen eventueel nog nadere toelichting geven voor wie meer over deze details wil weten.

Mensen: denk goed na over de toekomst voor de Antillen, er zijn ook andere partijen om uit te kiezen. Partijen die naar de Status Aparte streven kunnen overigens niet rekenen en geven een verkeerd beeld van wat een “meerderheid” is.

Thomas Cool
Econometrist, nummer 2 van de officiële lijst van MOD.POR waar men niet op moet stemmen

Comments:
Hoe weten we nu of dit de echte Cool is of dat iemand anders dit heeft gepost?
 
Het email adres van Thomas Cool is cool@dataweb.nl

Waarom juist hier twijfel en niet ten aanzien van de andere stukken ?
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?