Saturday, January 21, 2006

 

Stanley Brown verzoekt Premier Ys om het vertrek van Emsley Tromp

PERSBERICHT

Willemstad - Stanley Brown, oud-Statenlid en de lijsttrekker van MOD.POR (lijst 4 bij de Statenverkiezingen van 27 januari), doet een openbare oproep aan Minister-President Etienne Ys om te bewerkstelligen dat Emsley Tromp nog deze maand vertrekt als president van de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA). “Tromp kan beter vertrekken vóór het aantreden van een nieuwe regering zodat deze met een schone lei kan beginnen en geen ballast uit het verleden meedraagt,” stelt Brown. “Tromp heeft vier grote fouten gemaakt. Ten eerste heeft hij de laatste vier jaar 8% van het nationaal inkomen in de kluizen van de BNA zitten oppotten waardoor hij het herstelprogramma van Ys heeft gesaboteerd en de werkloosheid heeft bevorderd. Als minister president kan Ys dit niet accepteren. Ten tweede heeft Tromp de rente hoog gehouden waardoor hij de commerciële banken enorme winsten heeft laten maken ten koste van de bedrijven met hun leningen en van de gewone burgers die hun hypotheken moeten betalen. Ten derde deed Tromp een voorstel over de staatsschuld dat heel nadelig voor de Antillen is. Het klinkt mooi dat Nederland de staatsschuld overneemt maar het is veel schadelijker dat de Antillen daarna geen ontwikkelingshulp meer krijgen. Ten vierde heeft Tromp terwijl Curacao in een krisis situatie verkeert nagelaten crisis maatregelen te nemen zoals het verkopen van 2/3 deel van de goudvoorraad en te beleggen in rente dragende onderpanden. Op alle vier de punten is Tromp een grote ramp voor de Antillen gebleken. Misschien heeft de man grote gaven maar dit kan niet geaccepteerd worden. ”

Brown wijst erop dat een onverwacht vertrek van Tromp een valuta-crisis kan betekenen. Wanneer een nieuwe regering Tromp ontslaat dan zouden de wisselmarkten dit misschien niet begrijpen waardoor de Antilliaanse gulden onder druk komt te staan. Daarom is het beter dat de huidige regering ingrijpt. “De economische crisis waarin wij de laaste vier jaar in verkeren is niet alleen te danken aan 9/11 maar komt ook door een verkeerde beleid van de BNA. Premier Ys is bedrogen waar hij bijstond en het wordt tijd dat hem de schellen van de ogen vallen,” zegt Stanley Brown. “Een chauffeur van een schoolbus die vier grote ongelukken heeft gemaakt die laat je ook niet meer op de bus. Wanneer Ys niet ingrijpt dan is hij een doetje en maakt hij zich schuldig aan vriendjespolitiek.”

Meer informatie is te vinden op http://www.modpor.blogspot.com

stanley brown
Tel. 7473546
Koral Partir 81
s.abrown@cura.net
www.stanleybrownthinktank.org
www.modpor.blogspot.com
RBTT bank stichting Chirino 01.01.47.713

Comments:
Hi Blogger! Ik ben op zoek naar de beste leningen Zou Afab echt zo goed zijn als iedereen beweert? Of kan ik beter zoiets als Geldshop proberen?

Groetjes Albert
 
Hi, You have a great site!
I was looking for a Dutch site on lenen and Google gave your blog too. I thought it was cool! :-) Thanks!
 
Ja, waarschijnlijk dus het is
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?