Sunday, January 22, 2006

 

Stanley Brown garandeert werk voor iedereen

PERSBERICHT


Willemstad - Stanley Brown, oud-Statenlid en de lijsttrekker van MOD.POR (lijst 4 bij de Statenverkiezingen van 27 januari), garandeert werk voor iedereen die kan en wil werken. “Iedereen heeft recht op een baan en zal die krijgen. Ik spreek over de terugkeer van de volledige werkgelegenheid. We hebben een sluitende aanpak zodat niemand aan de kant blijft staan. De loonkosten worden verlaagd via lagere belastingen en premies, zodat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt om mensen aante nemen en zodat de netto inkomens niet achteruit gaan. Er komt een algemene ziektekostenverzekering zodat mensen gezond aan het werk kunnen. De overheid gaat investeren in huisvesting, onderwijs, wegen, onderhoud, nieuwe technologie en computers, milieu en natuurbehoud, en de economie krijgt een impuls zodat ook de bedrijven gaan investeren. Op deze manier krijgen werkwilligen alle kansen om in vrijheid een baan te vinden. Voor de onderstand en degenen die niet willen werken komt er een systeem van “workfare”. Je krijgt niet meer zomaar een uitkering maar je gaat aan de slag. We laten uitkeringontvangers niet thuiszitten of rondlopen, maar gaan met ze praten, geven ze zinvol werk, gaan zo nodig met de grootmoeder praten als het kleinkind steeds maar geen baan kan houden en op zijn gedrag moet worden aangesproken. Het is hier een kleine gemeenschap en we moeten niet alleen rekening met elkaar houden maar we kunnen elkaar dan ook stimuleren.”

De sluitende aanpak van Stanley Brown is gebaseerd op de ervaringen in Europa en de USA. In de periode 1950-1970 bestond er in de hele wereld volledige werkgelegenheid. Sindsdien zijn er grote beleidsfouten gemaakt met als gevolg dat juist de overheid de werkloosheid veroorzaakt. Door die fouten te herstellen is een terugkeer naar volledige werkgelegenheid mogelijk. Er is genoeg te doen in de wereld.

Meer informatie is te vinden op http://www.modpor.blogspot.com

stanley brown
Tel. 7473546
Koral Partir 81
s.abrown@cura.net
www.stanleybrownthinktank.org
www.modpor.blogspot.com
RBTT bank stichting Chirino 01.01.47.713

Comments:
Tijdens de campagne voor het referendum heb ik, zij het anoniem, zij aan zij met Stanley gestreden voor de Provincie optie. Dankzij verschillende anonieme sponsoren heb ik 5 grote advertenties in de lokale kranten kunnen laten plaatsen. (Zie: http://opshond.blogspot.com/) Ik vind het daarom bijzonder jammer dat de aanhangers van de “Provincie-gedachte” vandaag de dag zo versnipperd zijn. Er kan nauwelijks een vuist gevormd worden. Ik vrees dat het daarom op 27 januari 2006 niet veel soeps wordt.

Maar we geven de hoop niet op. In 1993 stemde men voor het handhaven van de Antillen. De dames en heren politici waren niet in staat om de wens van het volk uit te voeren. Het volk gaf toen in 2005 te kennen dan maar voor een autonome status (binnen het Koninkrijk wel te verstaan!) te kiezen.

Nu al geeft de Curaçaose politiek aan dat men de wens van het volk niet goed verstaat. Hoeveel politici mijmeren al over de status aparte als stap naar onafhankelijkheid? Cova en zijn voorstanders voor een Venezolaanse inlijving lopen hierin voorop.

Heeft men echt niets geleerd van Aruba dat de onafhankelijkheid als troef uitspeelde enkel en alleen om de status aparte te bemachtigen? Sinds 1995 hoeft geen enkele Arubaan meer te vrezen uit het koninkrijk gezet te worden. En daar zijn de Arubanen bijzonder blij mee. Op basis van het Arubaanse precedent is “onafhankelijkheid” als troef achterhaald. We kunnen nu gewoon kiezen voor de status aparte.

Mijn “medium term” voorspelling voor Curaçao luidt als volgt. Over 3 jaar zijn we nog steeds niet autonoom als eiland. Mochten we het wel zijn dan blijkt het resultaat in de verste verte niet te zijn wat de politici ons volk voorspiegelde tijdens de referendumcampagne van 2005. We zijn duurder uit, het onderwijs is nog steeds knudde, de gezondheidszorg onbetaalbaar en de criminaliteit (inclusief politieke corruptie) viert hoogtij. Dit alles dankzij verrotte normen en waarden en ongelooflijke incompetentie bij ons leiderschap, onophoudelijke politieke kemphanerij, gecombineerd met een duurzaam gebrek aan middelen.

Op de een of andere manier lukt het een grote groep burgers om weer een referendum aan te vragen. Dit keer is de optie “Nederlandse Antillen” van tafel. Wat overblijft, zijn dan de opties
(1) autonoom in het koninkrijk,
(2) onafhankelijk of
(3) provincie.

Gezien
(a) de nationale afkeer van onafhankelijkheid en
(b) het feit dat anno 2009 overduidelijk gebleken is dat het slecht functioneren meer aan de politici ligt dan aan het systeem,
zal men niet anders kunnen dan massaal voor de optie “provincie” te kiezen.

Hebben de Nederlanders dan toch gelijk… wie het laatst lacht, lacht het best!

Het kan zo echt niet langer, het roer moet radicaal om!
We moeten terug naar af.
Alleen integratie met Nederland biedt soelaas.

Shon D. Lisioso
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?