Saturday, January 21, 2006

 

Doktor en het uiteenvallen van de Antillen

Het boek van Chris Engels en Johan van de Walle, “Klein Venetië. Curaçao in vroeger dagen”, Aldus Uitgevers 1990, bevat niet alleen een prachtige briefwisseling met begeleidende foto's, maar stemt ook tot nadenken.

Op pagina 240 staat een foto van de Doktor als kind met daarbij de tekst:

“Ik voor mij denk dat je de moederborst toch op het eiland zelf moet zoeken. Ergens in een klein huis aan de Penstraat, in een morsig schooltje waar dat pienter kereltje achter in de bank zat te luisteren naar de frater van Tilburg, die hem de geheimen van het decimale stelsel onthulde. Hij was immers typisch de man van Pietermaai, een zoon uit een lichtgekleurde, van ouds katholieke familie, één van die families waarop de Missie steunde. Hij was een stadsman en in de stad kreeg hij aanvankelijk zijn aanhang. Zijn afstamming, negroïde enerzijds, van joodsen bloede anderzijds (zijn grootvader schonk hem zijn patricische naam), liet hem zonder veel problemen een gedoopte blijven, al wierp de Missie hem buiten, tegen de wil van volks-Limburger Monseigneur Verriet.”
In de Amigoe di Curaçao van 12 november 1942 gaf Da Costa Gomez uitdrukking aan zijn gedachte dat de Antillen ook Nederland zijn.
Het leidde allemaal tot het Autonomie-Monument. De eerste dag waarop de Antillen in autonomie begon te werken was 2 juli 1951, met een landsbesluit ondertekend door Da Costa Gomez. Doktor heeft altijd geweigerd het Statuut te ondertekenen omdat het geen gelijkwaardige burgerschapsrechten voor de Antillianen bracht. Na een regeringswisseling werd het Statuut wel door de Antillen ondertekend, in 1954.De website van de Nationale Archieven geeft deze begeleidende tekst, waarin de feitelijke datum van 1951 wordt genegeerd en alleen wordt gekeken naar het Statuut.

In 1954 werd de koloniale status van de Nederlandse Antillen opgeheven. Dit gedenkteken bewaart hieraan de herinnering door de uitbeelding van zes vogels, de zes eilanden van de Nederlandse Antillen, die uitvliegen. Ontworpen door de op Curaçao wonende architect J. Fresco en de Dienst Openbare werken. Het werd onthuld op 19 oktober door Koningin Juliana en is te vinden aan het begin van de Rijkseenheidsboulevard. Het randschrift is ontleend aan een toespraak van Koningin Wilhelmina:
“ Steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan ”.
Dit is het enige monument in het gehele koninkrijk dat de nieuwe Rechtsorde, ingeluid door het Statuut, symboliseert.

Doktoor zal zich in zijn graf omdraaien nu zijn politieke nazaten het Land uiteen laten vallen. Desintegratie: niet alleen omdat ze elkander niet meer willen bijstaan, maar ook omdat ze het decimale stelsel niet meer beheersen - want de rekensom "68% van 55% is maar 37%" kunnen ze niet maken.


Comments:
moet controleren:)
 
After getting more than 10000 visitors/day to my website I thought your modpor.blogspot.com website also need unstoppable flow of traffic...

Use this BRAND NEW software and get all the traffic for your website you will ever need ...

= = > > http://get-massive-autopilot-traffic.com

In testing phase it generated 867,981 visitors and $540,340.

Then another $86,299.13 in 90 days to be exact. That's $958.88 a
day!!

And all it took was 10 minutes to set up and run.

But how does it work??

You just configure the system, click the mouse button a few
times, activate the software, copy and paste a few links and
you're done!!

Click the link BELOW as you're about to witness a software that
could be a MAJOR turning point to your success.

= = > > http://get-massive-autopilot-traffic.com
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?