Friday, December 09, 2005

 

Het doel van MOD.POR

Movementu Opshon D pa Provinsia Outónomo den Reino (MOD.POR) is een democratische volksbeweging van de 14.769 mensen die op 8 April 2005 in het Referendum voor optie D hebben gestemd. Wij hebben geen enkele binding met enig religieuze of politieke stroming. Onze filosofische onderbouwing heeft geen politieke-historisch-culturele achtergrond maar berust op de pragmatische realiteit van vandaag. Onze organisatievorm is de kandidatenlijst voor de statenverkiezing, die we op 28 november 2005 hebben ingediend. Het bestuur bestaat uit alle kandidaten. Het dagelijks bestuur uit de eerste 5 kandidaten. Alle politieke beslissingen worden door een meerderheid van het bestuur genomen. De bestuursleden kiezen de kandidaten voor ministerschap en de fractiemedewerker. Ons verkort programma is:

Opheffen van het statuut en de volgende drie artikelen aan de Nederlandse grondwet toevoegen.

Artikel 1. De Nederlandse Antillen worden een provincie met dezelfde autonome rechten en plichten als al de andere Nederlandse provincies.

Artikel 2. Curaçao en de andere eilanden worden gemeentes met dezelfde autonome rechten en plichten als al de andere Nederlandse gemeentes.

Artikel 3. Deze nieuwe provincie en gemeentes behouden hun zelfbeschikkingsrecht.

Doel: Het provincie-idee te blijven nastreven.

Contact persoon: stanley brown. Tel.7473546 of 7672084; E-mail:stanleybrown@cura.net Website: www.stanleybrownthinktank.org

==============
Vul in en stuur op:
==============
Ik wil lid worden van MOD.POR: Mijn enige taak als lid zal zijn om gedurende deze campagne anderen te overtuigen om op 27 januari voor Movementu Opshon D pa Provinsia Outónomo den Reino te stemmen zodat deze minstens één zetel haalt en misschien 6.
Naam:
Adres:
Telefoon privé:
Telefoon werk:
Cellular:
e-mail:
Contributie:
Vrijwillige bijdrage storten op RBTT Bank t.n.v. Stichting Chirino 01.01.47.713.
Handtekening:

Wednesday, December 07, 2005

 

MOD.POR kandidatenlijst statenverkiezingen 2006

1 Stanley Brown
2 Thomas Cool (econometrist)
3 Mel Simmons (belastingdeskundige)
4 Hans Vaders (neerlandicus, journalist)
5 Errol Caprino (regisseur en t.v. programma maker)
6 Gerda Dunk-da Costa Gomez (lesgever papiamento, sociale activist)
7 Frans van der Roest (boekhouder, ondernemer)
8 Sedney Martis (aannemer, ondernemer )
9 Helena Molina (verpleegkundige)
10 Frank Gillis (marketing deskundige)
11 Hubert de Ronde (aannemer, ondernemer)
12 Monchi Leonora (gepensioneerde salesman)
13 Edwin Chatlein (gepensioneerde salesman)

This page is powered by Blogger. Isn't yours?