Saturday, December 17, 2005

 

MOD.POR antwoordt kiezers t.a.v. punt 8

Punt 8 van het MOD.POR programma voor werk en inkomen (11 december 2005) stelt:

"De Bank van de Nederlandse Antillen had in 2000 een vermogen van 17% van het nationaal inkomen. In 2004 was dat 25%. Dat betekent dat de BNA in de laatste vijf jaar zo'n 8% van het nationaal inkomen heeft opgepot en dat betekent dat de overheidsschuld helemaal niet zo hoog is zoals vaak wordt beweerd. Deze situatie is te saneren via: (a) verkopen van 2/3 van de goudvoorraad, (b) schrappen van de overheidsobligaties bij de BNA die niet nodig zijn voor open-markt-operaties, (c) herfinanciering van de helft van de schuld in dollars tegen de lage dollarrente. Voor het monetaire beleid blijft de koppeling aan de US dollar bestaan maar wordt voortaan ook de lage US rente gevolgd in plaats van een hoge eigen rente te houden. Hierbij wordt de inflatie beperkt via (i) de openheid van de economie, (ii) loonbeleid, (iii) het beleid t.a.v. de banken."

(1) Kiezer: Ingewikkelde materie die in deze 7 regels wel heel erg kort door de
bocht is.

MOD.POR: Inderdaad een ingewikkelde materie, maar precies goed door de bocht.

(2) Kiezer: Instinctief zeg ik: goud voorraad verkopen? Never nooit niet. Een van je meest waardevaste beleggingen doe je alleen als laatste redmiddel weg; daar begin je nooit mee.

MOD.POR: De discussie is niet of je 100% of 0% moet aanhouden, maar wat een verstandig aandeel is. De Nederlandsche Bank verkocht in 1996 een derde van zijn goudvoorraad. Binnen het Europese Monetaire Stelsel blijkt dat de oude EU landen veel minder goud aanhouden dan de nieuwe EU landen. Het aanhouden van goud komt vooral uit traditie voort ("instinct") en kost nodeloos geld; en de BNA houdt nu veel te veel aan, wat ten koste gaat van de Antilliaanse burger. Een belangrijke publicatie die verkoop onderbouwt is: Dale W. Henderson, John S. Irons, Stephen W. Salant, and Sebastian Thomas, “Can Government Gold Be Put to Better Use? Qualitative and Quantitative Effects of Alternative Policies”, http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/1997/582/default.htm

(3) Kiezer: Uitgifte van obligaties aan banden leggen voor open markt operaties (b). Privatiseren dus. 100% mee eens. UTS kost dit jaar weer 20 miljoen. Bij de voorgangers Landsradio en Setel moest er ook altijd geld bij. Nu blijkt dat DOK niet alleen een garantie van 3.1 miljoen nodig heeft maar in totaal een investring van 50 miljoen behoeft om up to date te zijn. Gelukkig zijn we wel van ALM/DCA af. Die kostte in totaal 1 miljard. Winair is er nog wel. Ook ADC kost veel te veel geld en Aqualectra staat er ook niet best voor. De overheid moet slechts een minimale regulerende rol spelen en verder de open markt haar werk laten doen. Dan krijg je vanzelf een goede prijs/kwaliteit verhouding bij een rendabel bedrijf.

MOD.POR: We praten hier langs elkaar heen. De "open markt operaties", die hier bedoeld zijn, zijn het kopen en verkopen door de BNA van obligaties, met als doel de hoogte van de rente te beïnvloeden. Het is gewenst dat de BNA dit doet en kan doen. Maar, het blijkt dat de BNA daarnaast grote aantallen obligaties aanhoudt waarmee niets gebeurt en die alleen maar in de kluis liggen te liggen. De overheid betaalt dan rente aan de BNA en de BNA geeft die rente weer terug als "winst van de BNA". Deze obligaties jagen op papier de overheidsschuld omhoog, zodat de Commissie Jessurun en het IMF gaan stellen dat de staatsschuld te hoog is zodat er bezuinigd moet worden, dat het Land slecht bestuurd wordt en moet worden opgeheven, etcetera. De BNA heeft zijn zaakjes dus monetair niet op orde, dit is te saneren, de obligaties zijn terug te geven aan het Land, waarna de Minister van Financiën ze door de papierversnipperaar mag halen. Samen met het deel van de te verkopen goudvoorraad praten we over 8% van het nationaal inkomen of 10% van de overheidsschuld.

MOD.POR (vervolg): Ten aanzien van die privatiseringen moet voorkomen worden dat er nieuwe monopolies ontstaan. Democratische controle is nodig, hoge salarissen zijn niet aan de orde, het gaat om dienstverlening. Soms kan het gewenst zijn om weer gewoon nutsbedrijven te hebben.

(4) Kiezer: Herfinanciering in dollars tegen lage rente goed (c). Maar wie gaat herfinancieren? Een geluk bij ongeluk is dat de overheidsschuld voornamelijk een binnenlandse schuld is. Wie gaat deze dan overnemen en tegen welke garanties? (Als je privatiseert kun je die bedrijven niet meer inbrengen.) Wie gaat die lage rente geven? Libor doet nu 4,6% en de verwachting is dat deze stijgt; meestal wordt er op deze indicatie-rente een toeslag geheven. Welk consortium gaat dit aan? Lijkt mij een beetje een utopie.

MOD.POR: De belangrijkste reden om een deel van de schuld in dollars uit te zetten is dat daardoor ruimte op de binnenlandse markt wordt geschapen waardoor ook daar de rente kan dalen. Via beperking van de rentemarge van de banken kunnen spaarders nog steeds een redelijke rente krijgen. Wanneer pensioenfondsen te weinig aan de overheidsobligaties verdienen moeten de pensioenpremies wel weer omhoog; het kernpunt blijft echter dat de rente lager wordt, wat van belang is voor de economische bedrijvigheid, de hypotheken en de werkgelegenheid. Ja, welke internationale partijen zijn bereid om het Land de Nederlandse Antillen dollars te lenen tegen zo'n 5% ? Zoiets kan niet per verkiezingsprogramma geregeld worden, dat blijkt wel op de internationale kapitaalmarkt. Het enige wat het verkiezingsprogramma stelt is dat het geprobeerd moet worden. Er moet een einde komen aan het huidige hoge-rente beleid. De verwachting is inderdaad dat de rente internationaal weer gaat stijgen, maar, dat betekent alleen dat Antia de boot heeft gemist ten aanzien van de allerlaagste rente.

Comments:
Hi, You have a great site!
I was looking for a Dutch site on financiering and Google gave your blog too. I thought it was cool! :-) Thanks!
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?