Saturday, December 17, 2005

 

MOD.POR antwoordt kiezers t.a.v. punt 7

Punt 7 van het MOD.POR programma voor werk en inkomen (11 december 2005) stelt :

"De markt van de commerciële banken wordt geherstructureerd, met meer concurrentie en lagere rentes voor bedrijven en hypotheken. Er komt een fonds om burgers met financiële schulden te helpen met herfinanciering. Er komt een onderzoek naar het beleid van de commerciële banken die zulke schulden in de hand hebben gewerkt. Enerzijds lijkt de rente te hoog als gevolg van te weinig concurrentie, anderzijds kan het zijn dat banken te gemakkelijk lenen."

(1) Kiezer: Is het je overigens niet opgevallen dat de rente's de afgelopen 5 jaar fors zijn gedaald? 7% met 35 jaar looptijd is gezien de regio niet zo slecht. En de rente gaat nog lager.

MOD.POR: Zo'n term als "gezien de regio" klopt niet. De rente is internationaal. Er is geen enkele goede reden waarom de Nederlandse Antillen een hogere rente zou moeten kennen dan de US of de EU. De enige reden is dat de banken een oligopolie vormen en dat de BNA te weinig toezicht houdt. De hoge rente is slecht voor de economie en slecht voor de werkgelegenheid.

(2) Kiezer: Wie gaat in dat fonds van wanbetalers storten? De banken? Die zullen dat verhalen op de consument. Dus dan gaat de wel goed betalende consument betalen voor de wanbetalende consument. Lijkt mij niet goed. Teveel lenen is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de consument zelf; niet van de bank. En wij yu di Korsow lenen maar wat graag zonder erbij na te denken dat we het ook een keer terug moeten betalen. De BNA kan een regulerende rol spelen door bijvoorbeeld een buro krediet registratie te onderhouden waar geregistreerde on-shore banken toegang toe hebben om te zien wie hoeveel geregistreerde leningen heeft en wat het betalingsgedrag is.

MOD.POR: Je geeft zelf aan dat schuldvorming dus niet alleen een verantwoordelijkheid van de lener is, maar ook van de bank die het geld uitleent en de toezichthouder die goede controle moet uitoefenen. Het is zaak dat de laatste partijen ook op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. In de huidige situatie verhalen de banken de kosten van wanbetalers ook op de goede afbetalers. Het belangrijkste punt dat MOD.POR wil maken is dat, wanneer de rente verlaagd wordt, het niet zo moet zijn (a) dat mensen zich weer in allerlei schulden gaan steken zodat er voor hen weinig verandert, (b) dat banken weer misbruik maken van zo'n neiging onder grote groepen mensen. Ten aanzien van de financiering van het fonds: dat gebeurt door herfinanciering van hoge-rente leningen naar lagere-rente leningen.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?