Saturday, December 17, 2005

 

MOD.POR antwoordt kiezers t.a.v. punt 4

Punt 4 van het MOD.POR programma voor werk en inkomen stelt:

"De belastingverlagingen van de afgelopen jaren worden ongedaan gemaakt zodat de hoogste inkomens weer naar draagkracht bijdragen."

(1) Kiezer: Stanley, vergeet niet dat de IB-verlaging voor alle IB-tarieven geldt dus ook de lagere. Uiteraard de lagere inkomens voelen het per saldo minder dan de hogere maar ook hun besteedbaar inkomen gaat omhoog. Een hoger besteedbaar inkomen leidt ontegenzeggelijk tot hogere consumptie (dat is een vaststaand feit), hogere consumptie leidt tot meer omzetten, leidt tot meer investeringen, leidt tot meer werkgelegenheid, en leidt uiteindelijk naar meer belastinginkomsten. Het is wel de lange termijn weg; dat wel. Maar het is de enige weg om uit de negatieve spiraal te komen. De belastingdruk opvoeren heeft een averechts effect. Hebben we dan helemaal niet geleerd van het tijdperk Pourier ?!?! Deze man heeft de belastingdruk ook fors staan verhogen zonder dat iets tegenover stond. Doe het niet Stanley.

MOD.POR:
(a) Het beleid dat MOD.POR voorstaat is echt anders dan dat van Pourier.
(b) MOD.POR kent bijvoorbeeld een forse verlaging van de loonkosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waardoor de werkgevers eerder mensen aan kunnen nemen.
(c) De tarieven voor de hoogste inkomens vallen best mee wanneer je naar de gemiddelde belasting kijkt. Bovendien staat er heel wat tegenover: een veilige samenleving, een geschoolde bevolking, een stabiele maatschappij.
(d) Voor de rijkeren is het ook van belang dat de loonkosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt veel lager worden, want dan kunnen ze gemakkelijker een schilder laten komen of de kinderopvang gebruiken, enzovoorts.
(e) Van de belastingverlaging van het Kabinet Ys lekt een deel weg doordat de rijkeren niet meer gaan consumeren maar juist gaan sparen. Hun belegde geld kan de overheid dan weer gaan lenen en met rente terugbetalen. De belastingverlaging leidt zo tot een schuld die later toch weer via belastingen afgelost moet worden. Dit leidt tot een vertekening waarin de rijkeren denken dat ze rijker zijn terwijl het alleen uitgestelde belastingen zijn.

MOD.POR (vervolg): Het artikel in deze link laat zien dat de gangbare gedachten over de marginale tarieven juist tot werkloosheid leiden zodat je er dus anders tegenaan moet kijken:
http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/NAD1995.html

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?