Thursday, December 15, 2005

 

MOD.POR antwoordt kiezers t.a.v. punt 3

Punt 3 van het MOD.POR programma voor werk en inkomen stelt onder meer:

"Er komt convergentie naar het Nederlandse systeem van sociale zekerheid, gebruik makend van de opgedane ervaring en met vermijding van de gemaakte fouten, en alles passend aan de ILO voorwaarden."

(1) Kiezer: Maar premies voor sociale verzekeringen heffen zonder een bovengrens in ons sterk progressieve belasting stelsel is niet solidair maar asociaal.

MOD.POR: De progressiviteit van het belastingstelsel is juist een uitdrukking van de solidariteit waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Met een hogere belastingvrije voet valt het gemiddelde overigens weer mee. Bovendien nemen de lasten af doordat de werkloosheid sterk lager wordt, mensen gezonder worden e.d.

(2) Kiezer: Ook in Nederland is er een bovengrens waar geen premie meer geheven word; voor alle sociale premies.

MOD.POR: Dit zijn uitgangspunten zolang we geen provincie zijn. Laten we proberen om in die periode de fouten van Nederland te vermijden, zodat we dan een goede onderhandelingspositie hebben.

(3) Kiezer: Bovendien zal je het inkomen niet verwerven wat je uitgerekend had. Het is het gevolg van simplistisch ambtelijk denken (zonder beledigend te zijn) dat als de bovengrens verhoogd wordt of de IB-tarieven verhoogd worden de extra inkomsten evenredig zullen zijn. Maar als iemand van elke gulden 60 a 70 cent staat in te leveren aan premies en belastingen ga je vanzelf wel een mogelijkheid zoeken om dat te verlagen. Onze belastingwetgeving kent vele mazen. Managers laten zich inhuren via management nv’s om aftrekposten te verhogen of te scheppen en minder IB te betalen, huizen en andere bezittingen komen op naam van bedrijven (SPF’s, holdings, AVV’s enz enz) om de belastingdruk te verlagen. Ikzelf ken mensen, fiscaal juristen, die gespecialiseerd zijn in het bedenken van legale constructies. Het is zelfs zo dat de meer pientere belasting inspecteurs door het bedrijfsleven bij de overheid weg worden gekocht voor het bedenken van deze constructies. Ik ken persoonlijk mensen die op Jan Sofat, Cas Grandi e.d. wonen die ingeschreven staan bij de SVB. Het lukraak verwijderen van de bovengrens heeft dus niet alleen niets met solidariteit te maken maar kan ook nog eens averechts werken. Niet verstandig om te doen.

MOD.POR: Dit zijn bekende problemen uit de belastingheffing. Er is een lange overheidstraditie hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. Bijv. dat belastingambtenaren eerst 15 jaar in dienst moeten zijn voordat ze elders kunnen gaan werken. En dergelijke. Door het voortduren van de werkloosheid is de overheid gaan denken dat de oplossing gezocht moet worden in het verlagen van de marginale tarieven, maar dat is een dwaalweg gebleken. De oplossing zit in het belastingvacuum, en herstel van de belastingdiscipline.

(4) Kiezer: Natuurlijk kunnen de bredere schouders iets meer dragen dan de smallere. Maar het moet wel in proporties blijven. Het kan niet en-en zijn; en progressieve belasting tarieven en een forse druk op sociale premies zonder bovengrens.

MOD.POR: De tarieven worden lager wanneer iedereen na draagkracht meedraagt. Dan kan het wel. Het zijn geen "sociale premies" maar publieke voorzieningen die dus vanuit de belastingen worden betaald.

(5) Kiezer: Wat betreft vergrijzing: het AOV fonds schreeuwt om een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar minimaal 65 jaar. Het wordt tijd dat de politiek deze gevoelige maatregel begint aan te kaarten. Anders is er voor mensen in leeftijdsklasse 50 (?) en jonger straks helemaal geen AOV meer.

MOD.POR: Het kabinet Ys heeft dit onderwerp al aangekaart en enkele rapporten laten verschijnen. MOD.POR ziet het probleem ook en gaat daar verstandig mee om. Bijvoorbeeld: (a) in ieder geval moet er een overgangstraject komen, en (b) dat het 65 jaar moet worden staat nog lang niet vast.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?