Thursday, December 15, 2005

 

MOD.POR antwoordt kiezers t.a.v. punt 2

Punt 2 van het MOD.POR programma voor werk en inkomen stelt onder meer:

"Vraagkant: De loonkosten voor de laagste loongroepen zullen verlaagd worden zodat werkgevers gemakkelijker mensen in dienst kunnen nemen. Voor werkenden wordt het bestaansminimum bepaald op ANG 890 per maand. Dit bestaansminimum wordt geheel vrijgesteld van belastingen en premies, zodat werkgevers mensen voor dat loon kunnen aannemen. Dit wordt gefinancierd uit het belastingvacuüm."

(1) Kiezer: Om te stellen dat dit hele verhaal (inkomstenbelasting, sociale premies, verschillen boven het minimumloon) wordt gefinancierd uit een zgn “belastingvacuüm” is wel heel erg kort door de bocht.

MOD.POR: Het lijkt kort door de bocht omdat je nog niet vertrouwd bent met dat begrip. Hopelijk is het binnenkort een algemeen bekende notie. Zie deze links voor een nadere toelichting:
(a) http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/Publiek/Artikelen/Voet.html
(b) http://www.dataweb.nl/~cool/SvHG/DOK/DOK-Aankondiging.html
(c) http://www.rozenbergps.com/files/CoolDEF1.pdf
(d) Engels: tax void http://www.dataweb.nl/~cool/Papers/Drgtpe/Index.html

(2) Kiezer: Het lijkt mij haast onmogelijk (zoniet het is onmogelijk) om het minimum-inkomen vrij te stellen van inkomstenbelasting en sociale premies.

Om met sociale premies te beginnen. Neem als voorbeeld de AOV met een premie van 10% van het inkomen en een bovengrens van Naf.3.800,- p.m. Ons AOV-stelsel is gebasseerd op het “pay-as-you-go” systeem. Dit houdt in dat alle werkenden (niet gepensioneerden) nu de premie betalen opdat de gepensioneerden een uitkering kunnen ontvangen. Wanneer deze huidige
werkenden straks zelf gepensioneerd zijn word hun uitkering gedragen door de op dat moment werkenden. Stel je nu eens voor dat je de gehele groep die een minimumloon ontvangt geen premie meer laat betalen. Dat geeft een enorm gat in het AOV-fonds. Een fonds dat reeds met een tekort van +/- Naf. 20 miljoen te maken heeft en een tekort dat oplopend is. (het AOV fonds heeft over de afgelopen 5 jaar geen rapportage laten door achterstand maar dit zijn
goede schattingen) Ellende dus.

MOD.POR: Voor de goede orde: de Sociale Verzekerings Bank (SVB), die de sociale fondsen waaronder de AOV beheert, heeft inmiddels het Jaarverslag 2004 gepubliceerd. Het blijkt dat men NAf. 500 miljoen = 10% van het nationaal inkomen heeft zitten oppotten - dus bovenop de wettelijke reserve. De SVB heeft ooit als beleidswens geuit dat het omslagstelsel zou veranderen naar een kapitaaldekkingsstelsel, en mogelijk is men daar alvast mee begonnen, mogelijk zonder dit voorafgaand voldoende te overleggen.

Kiezer (vervolg): Maar ook het ziektefonds zal in grote problemen geraken voor zover het al niet in problemen verkeert. Geen premie-inkomsten maar wel ziektekosten uitgaven. Je hoeft geen actuaris te zijn om te begrijpen dat dat nooit lang goed kan gaan.

MOD.POR: Werklozen zijn toch al verzekerd voor ziekten en AOV. Het is onverstandig om op minimumniveau te willen dat ze belastingen en premies moeten betalen, wanneer dat betekent dat ze te duur worden en daardoor geen werk kunnen vinden. Zie de analogie van een brug, die eerst zijn eigen gewicht moet houden voordat hij andere lasten kan dragen, omdat hij anders instort (zie http://www.curacaoinvogelvlucht.nl).

MOD.POR (vervolg): Bovendien is het probleem van het ziekenfonds iets anders.

(3) Kiezer: Overigens gaat de stelling geheel voorbij aan het begrip werknemers- en volksverzekeringen. Dergelijke verzekeringen, zoals de AOV en ziekte maar ook de AVBZ, gelden voor iedereen die in de catagorie valt; met de rechten maar ook de plichten. Lijkt mij dus geen goed plan.

MOD.POR: Neen, voor al dat soort regelingen is het principe gelijk. Overigens moet er een Algemene Ziektekosten Verzekering komen. Overigens kun je de AOV beter niet zien als een "verzekering" maar gewoon als een publieke voorziening, dus te betalen uit de belasting.

(4) Kiezer: Bovendien: waar trek je de grens? In het voorstel ontvangt iemand Naf.890,- p.m. gelijk bruto = netto. Wat nu als iemand Naf. 900,- per maand verdient? Deze gaat dan netto minder verdienen dan de persoon die bruto het minimum loon verdient. Problemen dus.

MOD.POR: Natuurlijk niet. De heffing begint vanaf de heffingvrije voet. Het voorgestelde systeem is niet anders dan het bestaande systeem, alleen met een voldoende hoge voet.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?